Vårdbarometern

Rapporter

Här kan du ladda ner de tidigare utgivna års- och landstingsrapporterna i pdf-format. Rapporterna innehåller ett urval av frågorna, redovisade utifrån vissa bakgrundsdata och intressanta slutsatser som SKL och landstingen kommit fram till. I rapporter för 2010 redovisas oviktade resultat men från och med 2011 redovisas resultat i rapporterna som har viktats mot en normalpopulation. I rutan här intill kan du starta Vårdbarometern och själv se hur hälso- och sjukvården i ditt landsting uppfattas. Resultat som visas i Vårdbarometern från 2010 har viktats i efterhand för att få en korrekt jämförelse mot senare års resultat.

Sammanfattande rapport

Rapporten är en sammanställning av de centrala delarna av Vårdbarometern vad avser förutsättningar, genomförande och resultat.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015


Jämförande rapport

Rapport som omfattar andel svar/svarsalternativ per landsting visas med statistisk signifikans.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015


Frekvenstabell

I frekvenstabellen redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Kontaktperson

Aarika Soukka, Indikator: aarika.soukka@indikator.org

Årsrapporter

Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern helårsrapport 2015

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2015.
Ladda ner pdf

Kontaktperson
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern helårsrapport 2014

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2014.
Ladda ner pdf

Kontaktperson
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern helårsrapport 2013

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2013.
Ladda ner pdf

Kontaktperson
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern helårsrapport 2012

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2012.
Ladda ner pdf

Kontaktperson
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern helårsrapport 2011

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2011.
Ladda ner pdf

Kontaktperson
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern helårsrapport 2010

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2010.
Ladda ner pdf

Kontaktperson
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern helårsrapport 2009

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2009.
Ladda ner pdf

Kontaktperson
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern 2008 - Rapport

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2008.
Ladda ner pdf

Kontaktpersoner
Vardbarometerns PDF

Vårdbarometern 2007 - Rapport

Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting med en sammanfattning av Vårdbarometerns resultat för år 2007 inklusive tidsserier 2002-2007.
Ladda ner pdf

Kontaktpersoner
Starta Vårdbarometern

Här kan du se hur hälso- och sjukvården uppfattas i ditt landsting.