Vårdbarometern

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter för Sveriges Kommuner och Landsting samt Institutet för kvalitetsindikatorer ( Indikator ).

Sofia Tullberg, Projektledare - SKL
tfn: 08 - 452 78 72, sofia.tullberg@skl.se
www.skl.se
Aarika Soukka, Projektledare - Indikator
tfn: 031-730 31 26, aarika.soukka@indikator.org
www.indikator.org

Vid allmänna frågor, ring gärna Indikators call-center på telefon 0200-58 59 60.

Kontaktbok

Söker du en kontaktperson för ett
landsting eller en region?
Besök sidan för deltagande
landsting och regioner
.