Vårdbarometern

Om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om: att webbplatsen innehåller cookies vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

Vårdbarometerns webbplats använder av tekniska skäl temporära sessions-cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter. En sessions-cookie är en liten informationsmängd som placeras i din dators RAM-minne för att underlätta navigering och databassökning. När du lämnar webbplatsen tas den utplacerade cookien automatiskt bort.

Kontaktbok

Läs mer om lagen och dess innebörd på Post och Telestyrelsens hemsida:
PTS & Cookies .